Co jste udělali pro sport?

Co jste udělali pro sport?

To byla rituální otázka, kterou jsme jako opozice v městském zastupitelstvu slýchali v prvním volebním období po pádu totalitního režimu, tedy v létech 1990 až 1994. To, že se v roce 1989 „cosi“ v této zemi změnilo, jako by sportovní funkcionáři ve Varnsdorfu ani nevzali na vědomí. Ačkoliv dnes už se píše rok 2014, noty, podle kterých zpívají, znějí stále stejně. 

Pokud bychom se na celou věc podívali přes kupecké počty, výsledku se dopočítá vcelku snadno každý z obyvatelů města. Sport je za posledních 20 let dohromady přišel střízlivým odhadem řekněme na půl miliardy korun. Jak tento vklad přispěl k rozkvětu samotného Varnsdorfu, se mohou každodenně podívat ze svých oken. Řada místních patriotů se za to čím dál více stydí. Sportovní areály a hřiště rozesetá středem města nejsou pozoruhodnostmi, za kterými by sem jezdili turisté nebo snad milovníci historie. Podivnou atrakcí by snad mohla být strašidelná obluda ‒ krytá hokejová hala. Konkuruje kostelu sv. Petra a Pavla, který je dominantou náměstí. Dle slov vedoucího úředníka městského odboru investic Ing. Beránka tato hala „ … mění panorama města“.

Třináctá komnata města Varnsdorf spočívá v jeho minulosti. Divoký odsun Němců v roce 1945 a poté divoké dosídlení. To byl první pilíř nového pořádku. Následovala rudá prosperita, která měla též svou odvrácenou tvář. Ta zůstává až do dnešních dní skrytým pozadím většiny toho, co se s městem děje. Zdá se ovšem, že i velmi nedávná historie se už ve Varnsdorfu ukládá do nedobytného trezoru.

Sportovní funkcionáři byli prokazatelně těmi, kteří se s komunistickým pořádkem uměli dohodnout nejlépe. Používali vcelku jednoduchý princip, že když budou mít své zástupce v řadách KSČ a touto cestou i přímo na městském národním výboru, nebude problém udělat si věci po svém. A tak plánovali svoje stavby a budovali. Jejich člověkem byl tehdy vedoucí odboru výstavby MěNV. Spolu s ním měli politickou oporu též v prvním tajemníkovi národního výboru. Není proto překvapením, že to, co se osvědčilo v minulosti, ještě efektivněji využívají v podmínkách současné svérázné české demokracie.

Jinou efektivní jistotou je pro varnsdorfský sport akciová společnost REGIA. Když do ní město v roce 1992 jako spoluakcionář vstupovalo, obhájci celého projektu tvrdili, jakým bude zlatým teletem pro městskou kasu. Nakonec z ní zůstala pouze dojná kráva pro dotování sportu. Občanská iniciativa Varnsdorf 2000 už tehdy jako jediná ústy všech tří svých zastupitelů byla kategoricky proti účasti města v REGII.

Dalším pramenem městských peněz je pro sportovní funkcionáře Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf. Tu si v zastupitelstvu prosadili koncem roku 2013 a její idea je postavena na zákonu o podpoře sportu. V žádné jiné oblasti Varnsdorf tak důkladně propracovanou koncepci nemá. U nejnákladnějších sportovních aktivit, jako je například FK Varnsdorf, a.s., však nelze ani rozpoznat, kde se ve jménu sportu dotuje soukromé podnikání.

Celá věc má ještě jeden přesah. A to do roviny komunální politiky. Mimo to, že město prostřednictvím REGIE ze svého rozpočtu dotuje provoz sportovišť, poskytuje sportovcům zároveň bezplatné zázemí pro jejich společenské sdružování. Takový luxus nemá žádný jiný občanský spolek. Kandidátky sportovců se jistě i díky tomu pokaždé objevily v komunálních volbách.

Jako jednu z hlavních příčin výše popsaného stavu vnímáme zákon o podpoře sportu č. 115/2001 Sb., který je nesystémový a nespravedlivý. Z tohoto důvodu jsme iniciátory petice za jeho revizi.

Varnsdorf, 31. srpna 2014

Občanská iniciativa

Varnsdorf 2000, spolek reg. 4. 7. 1990

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *