KONTAKTY

E-mailové adresy:

richard.bejr@gmail.com

pavodibus@gmail.com

 

1 komentář u „KONTAKTY

 1. pavodibus

  WDF.info ► Rozhledna na Špičáku ?
  Varnsdorfský občasník ► Dotace na fotbal ?
  26. dubna 2016 http://www.oivarnsdorf2000.cz/
  ———————————————————————————————————————————-
  Editorial
  Vzpomínka na časy, kdy se narodilo slovo „glasnosť“
  Datum vydání tohoto samizdatu „WDF.info“ nebylo vybráno náhodou. Před třiceti lety došlo k havárii v Černobylské atomové elektrárně. Nebylo překvapením, že ji způsobila nekompetentnost vedení elektrárny. Následky havárie významně zhoršilo utajování a zkreslování informací, které se nedostaly včas k veřejnosti. Tento příběh dnes zná celý svět. Věnujeme vzpomínku tisícům obětí…
  ********
  Pozvánka na XIV. zasedání zastupitelstva Varnsdorfu, konané dne 31. března 2016, byla ilustrací toho, jak městská rada v čele se starostou praktikují „glasnosť“, neboli zveřejňování podkladů k projednávaným bodům programu jednání městského zastupitelstva. Tentokrát šlo o materiály k předfinancování stavby rozhledny na Špičáku (částka cca 7,5 milionu korun), jež měla počátek v nestandardní architektonické soutěži o podobu této rozhledny, kterou Česká komora architektů označila jako neregulérní.

  Ve zveřejněném programu XIV. zastupitelstva žádný bod o financování stavby rozhledny na Špičáku uveden nebyl. Není uveden ani v usnesení z 35. schůze rady z 31. března 2016, která zastupitelstvu bezprostředně předcházela – neboť zastupitelstvo se konalo téhož dne. Radní si pouze trošku pohráli s „časomírou“ a vykouzlili ve svém usnesení množné číslo o podání žádostí, namísto jediné žádosti, která se původně týkala financování revitalizace objektu Hrádku za cca 49,3 milionu Kč. Aniž by konkrétně uvedli, o jakých dalších žádostech se bude jednat. A s evidentní jistotou, že na tyto nepostřehnutelné záměny slov žádostí namísto žádosti v navrženém programu už z časových důvodů nemůže reagovat zastupitelstvo a tím méně občané. (3.04 Schválení podání žádostí o dotaci do Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 a schválení financování projektů)

  Rada města takto rozhlednu na Špičáku vlastně skrytě „přilepila“ k bodu 3.04, týkajícímu se, podle pozvánky, pouze předfinancování dotační žádosti na revitalizaci objektu Hrádku. To je ovšem poněkud neférový způsob, jak se vyhnout diskusi s občany i kritice, která poukazuje na podivné pozadí dotačního experimentu s rozhlednou na Špičáku. Kritici poukazují na to, že Varnsdorf tuto rozhlednu nepotřebuje, protože má fungující atraktivní rozhlednu na Hrádku. Upozorňují rovněž na skutečnost, že vítězná konstrukce rozhledny na Špičáku není nijak originální, neboť podobné rozhledny ve tvaru kovové šroubovice byly vyprojektovány a postaveny i v jiných místech Česka. Také cena se oproti původnímu zadání poněkud posunula – z 2,5 milionů vyskočila na 7,5 milionů korun.

  Proti stavbě rozhledny v navržené podobě hovoří důvody ekonomické a rovněž rizika negativních dopadů takové stavby do ekotopu v lokalitě Špičák, jež vedení města zřejmě vůbec nezajímají. Vyobrazení všech čtyř soutěžních návrhů rozhledny bylo „marketingově“ přikrášleno, aby veřejnost lépe reagovala svou „poptávkou“, a tak aktivněji spolupracovala ve vyhlášené anketě o nejhezčí rozhlednu. Anketa byla ovšem pouze mediální zástěrkou neregulérní soutěže. O tom se může přesvědčit každý, kdo si na vrchol Špičáku udělá turistickou vycházku, místo si na vlastní oči prohlédne a porovná s obrázky navržené rozhledny v ruce. Jako alternativa vycházky je prohlídka fotografií Špičáku na webu
  http://huspek.rajce.idnes.cz/2014.03.21-prochazka_na_Spicak-Varnsdorf/
  ********
  Dalším „bonusem“ v usnesení z 35. schůze městské rady (31.03.2016) je
  1.05 Žádost Fotbalového klubu Varnsdorf a.s o změnu termínu odevzdání vyúčtování poskytnuté dotace
  Usnesení č. 129/2016
  Rada města rozhodla schválit Fotbalovému klubu Varnsdorf a.s. změnu odevzdání vyúčtování poskytnuté dotace.

  Poněvadž není uvedeno žádné datum změněného termínu vyúčtování dotace 2,5 milionu korun za rok 2015, poskytnuté městem Varnsdorf, mohlo by se čekání na vyúčtování hodně protáhnout… A na stadionu v Kotlině se fotbaloví manažeři mohou třeba ještě po dalších volbách v roce 2018 sportovně veselit nad tím, jak veřejnosti opět „vytřeli zrak“. Neboť veřejnost se prozatím nikdy nedozvěděla věrohodné detaily o využití dotací na fotbal ve Varnsdorfu, vyplacených z rozpočtu města. Podmínky čerpání každé dotace přitom musí být stanoveny ve smlouvě, která je veřejnoprávním dokumentem – to platilo rovněž v roce 2015.

  Celou věc s dotacemi pro fotbal doposud vedení města řešilo tvrzením, že kontrolu garantuje městský auditor Ing. Ladislav Růžička, který je současně místopředsedou dozorčí rady Fotbalového klubu Varnsdorf a.s. To však poněkud „drhne“, neboť podle zákona o obchodních korporacích i podle nových stanov Fotbalového klubu Varnsdorf a.s. je Ing. Růžička povinen zachovávat mlčenlivost o jeho interních záležitostech. Vedení města Varnsdorf ovšem v tomto střetu zájmů Ing. Růžičky neshledává žádný problém a prohlašuje jej za kompetentního zástupce města ve Fotbalovém klubu Varnsdorf a.s.

  I kdyby byl Ing. Růžička třeba ministrem financí, nic to nevypovídá o tom, jak Fotbalový klub Varnsdorf a.s. spotřeboval dotaci 2,5 milionu korun na výdajových položkách svého účetnictví. A přesně o tom by občané měli být srozumitelně informováni. Co je na vyúčtování dotace tak obtížného, aby Fotbalový klub Varnsdorf a.s. musel žádat městskou radu o změnu termínu vyúčtování, když v jeho čele stojí zkušení podnikatelé a majitelé firmy TOS Varnsdorf a.s. a společně s nimi městský auditor Ing. Ladislav Růžička? V závěrečném účtu města Varnsdorf za rok 2015 není o chybějícím vyúčtování dotace 2,5 milionu korun pro Fotbalový klub Varnsdorf a.s. žádná zmínka – z tohoto důvodu je nutno jej pokládat za neúplný. Revize hospodaření města přitom spadá právě do referátu interního auditora Ing. Ladislava Růžičky.

  Pokud snad ve Varnsdorfu zbyl ještě někdo, kdo se zajímá o místní dění a přemýšlí o logice událostí, tak to, co se odehrává na radnici, jej nadobro muselo zbavit iluzí, že se s ním jedná jako s rozumným člověkem. Vedení města se oddalo nekonečnému „driblingu“ s pojmy, s termíny a někdy též se zákony. K tomu využívá různé mediální agitky (rozhledna Špičák). Nebo výmluvy na neznalost zákonů, jak je zřejmé například ze zprávy kontrolního výboru městského zastupitelstva ohledně nákupu osobních automobilů pro služební účely městského úřadu, zveřejněné na webu města mezi podklady pro jednání XV. zastupitelstva, které se koná 28. dubna 2016.
  @Wdf

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *